و اين منم

 

 

مريضم شاهکاره. از اين پيرمرد قد بلند گردالو ها که خيلی خوش اخلاقن. فقط يه عادت بد داره که تف کردنه. تا تقی به توقی ميخوره سرشو ميبره تو کراشوارو.... منم که تازه کلی با اين قضايا راحتم ديگه آخراش حالم داشت بد ميشد. طفلی ميگفت قبلنا يه عکس از فک ميگرفتن و دندون ميساختن شما چرا انقدر طول ميدين؟! اينجور که معلومه قديما وضع تکنولوجی خيلی بهتر بوده!!!!

امروزبه خاطر تو کلی جينگول شدم و رو خودم  وقت صرف کردم . ولی تو نيم ساعت طول دادی تا نگام کنی و بعد از ۲ ساعت با سرعت اومدی و سی دی رو گذاشتی تو کشو و رفتی . انقدر تند که فرصت ندادی بهت بگم بمون!!! بغض کردم. توش يه چيزايی هست . ميدونم خواننده ی محبوبته. نمی فهمم چی ميگه ولی باعث ميشه که گريه کنم.

 

فصل محبوبم تموم شد:((((((((

 


نوشته ی saghi در ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ در ۱۳۸٥/٧/۱