و اين منم

 

...

چراغهای رابطه تاريکند

چراغهای رابطه تاريکند

کسی مرا به آفتاب

معرفی نخواهد کرد

 کسی مرا به ميهمانی گنجشکها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردنی است.

حرفهای ديروزی ٬ سکوتهای امروزی . گرفتن رابطه و سی دی آر از دهن مريضم باعث شدن که اين شعر بيوفته سر زبونم. اولش رو هم ننوشتم چون دلم نگرفته است. :))))

ديشب خواب از سرم پريده بود و ظرفيتم سر رفته بود. نوشتم : بهم اطمينان بده!!!  الان هر چی فکر ميکنم يادم نمياد چرا اينو نوشتم :((( البته يه حدسهايی زدم ؛)

 

 


نوشته ی saghi در ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ در ۱۳۸٥/٧/۱٠